Ze spravedlivé transformace se v Česku stává černá díra na peníze,upozorňují členové nové platformy

Ostrava 22. 3. 2023
Česká republika se chystá na čerpání obřího balíku peněz, které mají sloužit k
úspěšné transformaci krajů zasažených těžbou uhlí, na moderní a
konkurenceschopné regiony v rámci Evropy. Občané upozorňují, že z původně dobré
myšlenky spravedlivé transformace se stává černá díra na peníze, ve které má zmizet
celkem 42 miliard korun.

Například do Moravskoslezského kraje má přijít téměř 19 miliard korun z Fondu spravedlivé
transformace (JTF), tedy téměř polovinu z celkové částky určené na pomoc regionům při
odchodu od uhlí a těžkého průmyslu. Polovina z této částky, necelých 10 miliard má být
přitom utracena na tzv. strategické projekty. Tedy projekty většího rozsahu, které už v
minulost předvybral kraj a vláda. Tyto obří projekty jsou však od začátku zahaleny mlhou
tajemství a Moravskoslezský kraj k investicím za miliardy detailní informace takřka
nezveřejňuje.

Lidé, kteří celou situaci sledují, mají obavy, že namísto smysluplné pomoci místním
lidem bude kraj financovat megalomanské projekty vybrané na základě klientelistických
vazeb. V Moravskoslezském kraji již kvůli tomu vznikla občanská Platforma pro skutečně
spravedlivou transformaci neboli zkráceně PSST. “Zkratku PSST jsme vybrali záměrně.
Chceme upozornit na fakt, že se většina procesu odehrává za zavřenými dveřmi,”
říká
občanská aktivistka Veronika Cinková, která je spoluzakladatelkou PSST a členka platformy
Re-set. Veřejnosti chybí podrobné informace včetně studií proveditelnosti, počtu nově
vytvořených pracovních míst a vytyčených cílů. O přímé participaci veřejnosti, malých a
středních podniků nebo spolků v čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace se podle
PSST už mluvit vůbec nedá.

Je úsměvné, že na podání transformačních projektů za miliardy korun, které mají v
budoucnu změnit tvář Moravskoslezského kraje, byl jediný měsíc. Je zřejmé, že žádosti
mohli podat jen ti, kteří měli lepší přístup k informacím,”
doplňuje Zuzana Klusová, krajská
zastupitelka a členka Rady spolku S.O.S. Karviná.


Místo místních firem oslovil kraj Bakalu

Projekt spravedlivé transformace provází v Moravskoslezském kraji problémy hned od
počátku. Podle zakladatelů platformy PSST vedení kraje například vůbec nestanovilo, kdo je
za komunikaci a výběr oslovených firem, které se mají do procesu zapojit, zodpovědný. V
seznamu firem se například objevuje společnost Asental, která se do historie regionu
zapsala vyvedením rozlehlých pozemků na Karvinsku.1)

Přestože je podle našich informací smysluplných projektů málo, s kampaní k
oslovení dalších firem a široké veřejnosti se vůbec nepočítá. Politici sedí nejen na penězích,
ale i na informacích. Reálně nám hrozí, že se peníze určené na spravedlivou transformaci v
Moravskoslezském kraji nevyčerpají nebo se budou muset vracet kvůli nesplnění podmínek
dotací. A to by byla hrozná škoda,”
dodává Veronika Cinková.

Také tématické výzvy, které mají otevřít dotační možnosti obcím, malým a středním
podnikům nebo spolkům, nebyly vytvořeny spolu s těmito aktéry, což je v rozporu se strategií
Evropské unie. Podle ankety, kterou provedla PSST, většina zástupců v regionu o
spravedlivé transformaci ani neslyšela, natož aby měli připraveny nějaké projekty.

1)https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spravedliva-transformace-evropske-dotace-konec-uhli-participace
.A221005_140520_domaci_idvs

 

Místo nových čistých technologií návrat k těžbě uhlí

Velmi problematická je podle PSST samotná náplň připravovaných projektů. Plán
spravedlivé transformace měl pomoci Moravskoslezskému kraji s odchodem od uhlí a
těžkého průmyslu a měl mu dát novou budoucnost. Hlavním cílem mělo být nové uplatnění
zaměstnanců průmyslových odvětví vázaných na uhlí. Kraj ale tyto ambice nemá, naopak se
snaží o prodloužení těžby i spalování uhlí. “Zejména na Karvinsku nastává bizarní situace,
kdy se jedním dechem mluví o transformaci a nutnosti rekvalifikací lidí z těžebního průmyslu,
na straně druhé se ale plánuje pokračování těžby a těžební společnosti intenzivně nabírají a
lákají zpět i horníky, kterým při odchodu vyplatili statisícové odstupné a kteří si měli hledat
novou práci. Z poradenského centra Nová šichta v Karviné se například od konce roku 2022
stalo náborové centrum pro práci na dole,”
upozorňuje Zuzana Klusová.

Dalším problémem, na který upozorňují členové ekologických organizací, je, že
výzvy jsou vstřícné ke znečišťovatelům životního prostředí. “Mezi nositeli strategických
projektů jsou i firmy, které ničení přírody a klimatu primárně způsobily. Některé z nich přitom
nemají jasný plán dekarbonizace. Přesto se počítá s tím, že tyto firmy si část peněz ukrojí.
Podmínky evropského fondu přitom stanovují, že prostředky mají jít na transformaci
uhelných regionů. Nedává proto smysl podporovat z něj firmy, které své ukončení těžby uhlí
ještě ani nenaplánovaly a během letošní zimy navíc rekordně vydělaly na energetické krizi,”

komentuje Marika Volfová z organizace Re-set, která je rovněž součástí nově vzniklé
platformy.

Na problém upozorňuje už i Evropská unie

Evropský účetní dvůr rovněž kritizuje dosavadní přeměnu uhelných regionů a varuje před
neefektivním využitím peněz z Fondu spravedlivé transformace. Navržené projekty podle něj
nemají významný dopad na rozvoj obnovitelných zdrojů a dosažení klimatické neutrality.
Rozdělení peněz na megalomanské strategické projekty naznačuje, že si vedení
Moravskoslezského kraje projekt Spravedlivé transformace tak trochu zprivatizovalo pro
sebe a spřízněné firmy a organizace. Cílem mělo být ale naopak otevřít tyto nové možnosti
lidem i malým a středním firmám v kraji a smysluplně využít peníze z Evropské unie k lepší
budoucnosti pro celý Moravskoslezský kraj,”
dodává krajská zastupitelka Zuzana Klusová.

O platformě PSST
Platforma pro skutečně spravedlivou transformaci je otevřené hnutí, kam se mohou zapojit jak fyzické
tak právnické osoby s cílem pomoci hladké přeměně uhelných regionů a efektivnímu vynaložení
evropských peněz.


Kontakt:
Mgr. Zuzana Klusová
Platforma pro skutečně spravedlivou transformaci
spravedlivatransformace@gmail.com
737 480 813


Bc. Veronika Cinková
Re-set
cinkovav@seznam.cz
774801303