Za Skutečně spravedlivou
transformaci
Uhelných regionů

Rozvoj komunit, ne kapsy oligarchů

Opravdová transformace, ne nesmyslné projekty

Zelená energetika, ne podpora fosilního průmyslu

Pracovní příležitosti, ne vylidněný a chudý region

42 700 000 000 Kč

k dispozici. Kolik se ale vynaloží správně?

O platformě PSST

Platforma pro skutečně spravedlivou transformaci je otevřené hnutí, kam se mohou zapojit jak fyzické tak právnické osoby s cílem pomoci hladké přeměně uhelných regionů a efektivnímu vynaložení evropských peněz. 

Platforma pro skutečně spravedlivou transformaci je především komunikační a síťovací nástroj. Jde o volné sdružení osob, které chtějí pozitivně ovlivnit výsledek procesu spravedlivé transformace a poukázat na problémy a úskalí s ní spojené.